Ketika Untuk Aura

“ketika seseorang mengirimkan aura kesombongan untukku, maka yang akan kuterima ialah ia tak lebih tinggi dari yang terendah”.