Baik Dan Jahat

“Yang baik ialah bukan mereka yang baik terhadapmu dan yang jahat ialah bukan mereka yang jahat terhadapmu”.